Çerez Örnek

Anabilim Dalımızda tamamlanmış Yükseklisans Tezleri

HAZIRLAYAN TEZ BAŞLIĞI DANIŞMAN YIL
Cumhur GÜNDÜZ Çimento Fabrikası Baca Filtrelerinde Tutulan Tozların, Deneysel Olarak Toz Solutulmuş Beyaz Farelerin Alveolar Makrofajları Üzerine Etkileri Doç. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1984
Berna AKSAKAL Karasineklerin Ayaklarıyla  Taşıdıkları Protozoon Kist Helment Yumurtalarının Araştırılması Prof.Dr. M. Ali ÖZCEL 1984
Gül SAPMAZ Kültürden Elde Edilen Trichomonas Vaginalis (Donne, 1836)'lerin Çeşitli Boya Yöntemleriyle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Doç. Dr. Seza BUDAK 1984
Gürcan GÜLERYÜZ Lineer Alkilbenzen Sodyum Sulfanat'ın Paramacium sp Üzerine Etkisi İle İlgili Çalışmalar Doç. Dr. Seza BUDAK 1986
M.Ali KURU İzmir ve Civarında Görülen Tatlı Su Gastropod'ları Hakkında Araştırmalar Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL 1986
Zuhal BALIM Akut Lösemilerde Hücre Tiplerinin Değişik Boya Yöntemlerindeki Özellikleri Doç. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1986
Nuray ALTINTAŞ Diabetes Melllitus'ta Deri Oymacılıkları Doç. Dr. Cihangir ÖZKINAY 1986
Serap AVCI Mikrospektrafotometre'nin Biyoloji ve Tıptaki Uygulamaları Doç. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1987
Hüseyin ÜZGÜN Mikrofotografi Yöntemlerinin Tıpta ve Biyolojideki Uygulamaları Doç. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1988
Nuray KANDEMİR Tıpta ve Biyolojide Doku Kültürü Teknikleri Doç. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1988
Berrin TUĞRUL Perlit Tozlarının, İn Vitro Ortamda Fare Alveolar Makrofajları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1992
İbrahim CİRİT Over Tümörlerinde Sitolojik Özelliklerinin Epon-812 ile Bloklama, 1 Mikronluk Kesit ve Değişik Boyama Yöntemleri İle Araştırılması Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1993
Buket KOSOVA Mıllıpore Filtrasyon Tekniği ve Sitolojik Metaryallerde Kullanılması Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1994
Mehmet KÖSEM Fragil, X Sendromu Olgularında Sitogenetik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Doç. Dr. Ferda ÖZKINAY 1994
Murat SELEKER  Mikromanipulatör Yapısı, Özellikleri ve Tıptaki Uygulamaları Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU 1995
Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ Tüberküloz Tedavisi Gören Hastalarda N-Asetil Transferaz 2 Polimorfizmlerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2004
Çığır BİRAY Propolis ve Etken maddelerinin, İnsan THücremi Akut Lenfoblastik Lösemi Hücre Dizisi (CEM-S)'de Sitotoksit ve Opoptotik Etkinliğinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2004
Burçin TEZCANLI Psikiyatrik Olgularda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktöründeki Val66Met Polimorfizmi ile Kateşol-O-Metiltransferaz Genindeki Val108/158Met Polimorfizmlerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr.Buket KOSOVA 2005
Rukiye ÖZEL Glutatyon S-transferaz P1 Genindeki I105V Polimorfizminin ve Protomer Bölge Hipermetilasyonunun Prostat Kanseri Olgularında Araştırılması Yrd. Doç. Dr.Buket KOSOVA 2006
Zeynep Özlem DOĞAN Hücre Dışı Plazma DNA'nın Prostat Kanserinde Kantitatif Tayini ve Değerlendirilmesi Doç. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2006
Aslı TETİK Methotrexate Tedavisi Uygulanan Romatoid Artritli Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizmlerinin İlaç Toksisitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr.Zuhal EROĞLU 2006
Sunde YILMAZ Mesane Kanserinde Sitokeratin 20 mRNA Ekspresyonunun Real-Time Reverse Transkriptaz Zincir Reaksiyonu ile Kantitatif Tayini Doç. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2006
Elif AĞATEKİN Mitral Valv Prolapsusu ( Mvp ) Gözlenen Olgularda Beta-1 Adrenerjik Reseptör ( Ad ßr1 ), Beta-2 Adrenerjik Reseptör ( Adr ß2 ) Ve Gs- Proteini Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2007
Özkan GÜBE Crp 1059 G/C Polimorfizminin Tromboz Ve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. . Zuhal EROĞLU 2007
Ali Şahin KÜÇÜKASLAN Erkek İnfertilitesinde Metiyonin Sentaz (MS) A2756G ve Metiyonin Sentaz Redüktaz (MTRR) A66G Gen Polimorfizmlerinin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2008
Duygu Döndü AYGÜNEŞ Metastatik Meme Kanserli Hastarda CES 1 gen Polmorfizmlerinin Görülme Sıklıkları ve Capecitabine Kullananlarda İlaç Yanıtına Etkilerinin Restrospetiktif Olarak Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Buket KOSOVA 2008
Ayşegül DALMIZRAK TANK Proteininin Sinyal İletimindeki Fonksiyonel Analizi Yrd. Doç. Dr. Buket KOSOVA 2008
Sinem NUMANOĞLU Östrojen Bağımlı Meme Kanseri Hücrelerinde (MCF-7) Genistein ve Hiperterminin Kombine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2008
Çağdaş AKTAN Prostat Kanseri gelişiminde Sitokrom P450 2B6 (CYP2B6) K262R,Q172H ve R378X Gen Polimorfizmlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. Buket KOSOVA 2008
Müsteyde YÜCEBAŞ Anaplastik Beyin Tümörlerinde Baskılayıcı Element 1 Susturucu Transkripsiyon Faktörü ve Baskılayıcı Element 1 Susturucu Transkripsiyon Kofaktörü Genlerini Araştırılması Doç. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2010
Ezgi İNANPOLAT Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda ß- miyozin ağır zincirinin aktin bağlanma bölgesinde yer alan mutasyonların araştırılması Yrd. Doç. Dr. Buket Kosova 2010
Sevcan ATAY İdrardaki matriks metalloproteaz-2 ve metalloproteaz-9' un böbrek kanserindeki önemi Doç. Dr. Zuhal Eroğlu 2011
Tuğçe BALCI Lökomogenezde ifadesi azalmış miRNA’ ların polietilen glikol - polietilenimin nanopartikülü aracılı lösemi hücrelerine non-viral transfeksiyonu ile lösemi modellerinde mikrodizin transkriptom analizi Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2012
Çağla KAYABAŞI Kronik myeloid lösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların lösemi kök hücreleri üzerine etkilerinin genom düzeyinde araştırılması Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2012
Zeynep MUTLU Pulmoner Arteriyal Hipertansiyon Hastalığının Oluşmasına Neden Olan Kemik Morfogenetik Protein Reseptörü Tip 2 Geninin Serin/Treonin Kinaz Domainin Sekanslanması Doç. Dr. Zuhal Eroğlu 2012
Selin YEŞİL X kromozomunda yer alan 5 farklı lokustaki tek nükleotid polimorfizmlerinin minisekanslama yöntemi ile araştırılması Doç. Dr. Zuhal Eroğlu 2013
Mertkaya ARAS Fucoıdan’ ın Androjene-Duyarlı ve –Duyarsız Prostat Kanseri Hücre Dizileri Üzerindeki Terapötik Etkisi Doç. Dr. Buket Kosova 2013
Cansu ÇALIŞKAN Temsirolimus ve Zoledronik Asit Kombinasyonunun Glioblastomada Apoptoz ve miRNA İfade Değişimleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Çığır Biray Avcı 2014
Sezgi KIPÇAK Bendamustin İle İndüklenen Hl60 Hücre Serisinde Apoptozun Ve Hücre Döngüsünde Görevli Genlerin Ekspresyon Değişimlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Nur Selvi Günel 2014
Bakiye GÖKER Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisinde Ruxolitinibin İn Vitro Uygulanması İle Meydana Gelen Moleküler Biyolojik Değişikliklerin İncelenmesi Doç. Dr. Çığır Biray Avcı 2014
Metin ÇALIŞKAN Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalara Ait Parafin Blok Kesitlerinde EGFR, KRAS, BRAF, PIK3CA, HER2 ve NRAS Gen Mutasyonlarının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Nur Selvi Günel 2015
Buket ÖZEL Dasatinib ile Muamele Edilen K562 Hücre Serisinde, Dasatinib'in, PP2A Katalitik Ve Regulatuvar Alt Birimlerinde, Enzim Aktivitesine ve Protein Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Nur Selvi Günel 2015
Özgün ÖZALP Temozolomid ve Vismodegib Kombinasyonunun Beyin Tümörü Patogenezindeki Rolünün Moleküler Boyutta İncelenmesi Doç. Dr. Çığır Biray Avcı 2015
Ceren ERDEM Dolaşımdaki Mir-223’ün Kolesterol Homeostazisindeki ve Hiperkolesterolemi Gelişimindeki Etkisi ve Önemi Doç. Dr. Zuhal Eroğlu 2017
Fatma DOGAN Meme Kanseri ve Meme Kanser Kök Hücrelerinde Telomeraz Inhibitörü BIBR1532 Ajaninin ektisinin Moleküler Biyolojik Açıdan İncelenmesi Doç. Dr. Çığır Biray Avcı 2017
Fatma SÖGÜTLÜ Bas Boyun Kanserinde ICRT-3' ün WNT Sinyal Yolağındaki Etkisi Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2017
Eda DOĞAN Akciğer Kanseri Hücre Serilerinde Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörünün İnhibisyonunun Claudinler Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç. Dr. Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ 2018
Nihal BİRDEN Anaplastik Tiroid Kanser Hücrelerinde Epigallokateşin - 3 - Gallat ve Dabrafenib Kombinasyonunun Apoptoz ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri Dr. Öğr. Üye. Nur SELVİ GÜNEL
Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI
2019
Yiğit SEZGİN Hipertansiyonlu Olgularda ARHGAP42 rs633185 Gen Polimorfizminin Kan Basınci ve Arteriyel Sertlik Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Buket Kosova 2019
Çağlar ÇALEBİ Meme Kanserinde DZNep ve Stauprimid Kombinasyonunun MYC Gen Ekspresyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe BALCI OKCANOĞLU

2019

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ