Çerez Örnek
canlı destek

Anabilim dalımızda tamamlanmış veya devam eden TÜBİTAK projeleri

 
Ekip Proje Adı Proje No Yıl
Çoğulu, Özgür; Gündüz, Cumhur; Çankaya, Tufan; Özkınay, Ferda; Özkınay, Cihangir İdiyopatik mental retardasyonda kromozomlarda subtelomerik bölge taranması TÜBİTAK SBAG Proje 102S024 2004
Tosun, Metiner; Akçalı, K. Can; Kosova, Buket; Eraç, Yasemin Sıçan vasküler düz kasında TRPC gen ailesinin değişimsel ekspresyonlarının yaşlanma sürecindeki yeri TÜBİTAK SBAG Proje 103S176 2007
Tosun, Metiner; Kosova, Buket; Eraç, Yasemin; Selli, Çiğdem Vazospazm gelişiminde kapasitatif kalsiyum girişinin farmakolojik ve moleküler yaklaşımlarla kontrolü TÜBİTAK SBAG Proje 104S568 2007
Kosova, Buket; Tezcanlı, Burçin; Eroğlu, Zuhal; Gündüz, Cumhur; Topçuoğlu, Nejat; Selvi, Nur; Biray, Çığır; Özel, Rukiye; Saydam, Güray; Şahin, Fahri STAT3, STAT5A ve STAT5B ekspresyonlarının lösemi hücre hatlarında antisense-oligonükleoditleri ve sİRNA aracılığı ile kalıcı olarak baskılanması ve apoptozun indüklenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 105S459 2008
Özkınay, Ferda; Kurugöl, Zafer; Çoker, Mahmut; Çoğulu, Özgür; Gündüz, Cumhur; Pehlivan, Sacide; Akın, Haluk; Koturoğlu, Güldane; Onay, Hüseyin; Ekmekçi, Aslıhan; Aykut, Ayça; Biray, Çığır Emziren anne ve bebeklerindeki vitamin D reseptör polimorfizinlerinin anne saç kökü hücrelerinde ekspresyonları, anne sütünde ve bebek serumundaki vitamin D düzeyleri ilişkisi TÜBİTAK SBAG Proje 106S048 2008
Gündüz, Cumhur; Oktar, Nezih; Çoğulu, Özgür; Akalın, Taner; Dalbastı, Tayfun Diffüz ve yüksek dereceli glial tümörlerde tümör süpressör genlerin epigenetik değişimlerinin realtime online PCR tabanlı metillenmiş alellerin kantitatif analizi yöntemi ile belirlenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 107S364 2010
Tosun , Metiner; Erdal , Ş. Esra; Kosova , Buket; Eraç , Yasemin TRPC gen ailesinin karsinojenezdeki işlevsel ekspresyon kalıbının post-transkripsiyonel gen susturma ile araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 108S072 2011
Lambrecht, Fatma Yurt; Durkan, Kübra; Gündüz, Cumhur Tümör görüntüleme ajanı olarak teknesyum-99m işaretli bombesin benzeri peptid konjugasyonu; HYNIC-litorin'in hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi TÜBİTAK SBAG Proje 108S200 2011
Aktuğ, Hüseyin; Kosova, Buket; Uysal, Ayşegül; Yavaşoğlu, Altuğ; Çetintaş, Vildan Bozok Deneysel rattus albinus diyabet modeli üzerinde; in vitro fertilizasyon ve erken embriyogenezis sürecinin, gap junction ve adezyon proteinleri üzerine etkilerinin araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 109S457 2012
Cumhur Gündüz, Çığır Biray Avci, Cenk Can, Yavuz Dodurga, Hüsniye Sağlam, Burak Turna, Oktay Nazlı  Prostat kanseri hücre hatlarında paklitaksel ile bitkisel etken maddelerin ve endemik bitki ekstrelerinin sinerjistik etkisinin hücre döngüsü ve apoptoz sinyal iletim yolakları üzerine etkisinin araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 110S093 2012
Yeniel, Ahmet Özgür; Ergenoğlu, Ahmet Mete; Zekioğlu, Osman; Selvi, Nur; Kaymaz, Burçin Normal, intrauterin gelişme kısıtlılığının eşlik ettiği ya da etmediği preeklampsili olgularda selüler prion proteini (PrPc) ve COMMD-1 ekspresyonu TÜBİTAK SBAG Proje 111S272 2012
Ahmet Özbilgin, Cumhur Gündüz L.Donovani Sensu Lato'nun Yeniden Ortaya Çıkışı ve Avrupa 'da Yayılışıı: Moleküler Tiplendirme, Populasyon Genetik Analizi ve Risk Yönetimi TÜBİTAK SBAG Proje 109S448 2013
Tosun, Metiner; Kırmızıbayrak Ballar, Petek; Eraç, Yasemin; Kosova, Buket; Karakaya Selli, Çiğdem İnsan primer aortik düz kas hücrelerinde TRPC iyon kanal genlerinin post-transkripriyonel kontrolü ile ilişkili mirna-ekspresyon kalıbının işlevsel genomik analizi/div> TÜBİTAK SBAG Proje 110S096 2013
Yusuf Özbel, Seray Töz, Doç. Hüsniye Kayalar, İ. Cüneyt Balcıoğlu, Doç. İpek Östan, Doç. Fadile Zeyrek, Yrd. Doç. Cenk Durmuşkahya, Hatice Ertabaklar, Doç. Özgür Kurt, Cumhur Gündüz Türkiye'deki Yerli Bitki Türlerinin Anti-Leishmanial Etkisinin in vitro ve in vivo Olarak Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 110S289 2013
Alkan, Mehmet Ziya; Alpman, Asude; Avcı, Çığır Biray; Töz, Seray; Özbel, Yusuf; Sözmen, Eser; Gündüz, Cumhur Türkiye'de kutanöz leishmaniasis etkeni Leishmania tropica'nın genom analizi TÜBİTAK SBAG Proje 110S406 2013
Nır Selvi Günel Preeklamptik, İntrauterin Gelişme Kısıtlılığı Bulunan ve Sağlıklı Gebe Plasentalarında; Selüler Prion Proteini (PrPc) ve Bakır Metabolizması ile İlişkili Gen Kümesinin (COMMD1) Plasental Ekspresyonlarının Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 111S272 2013
Yavuz Anacak, Nezahat Olacak, Sunde Yılmaz Süslüer, Emine Serra Kamer, Cumhur Gündüz, Murat Olukman Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Ve Volümetrik ARK (VMAT) Radyoterapi Tekniklerinin Hücre Hatlarında Yaşam Cevabına Etkisinin Yeni Bir Radyobiyolojik Modelleme İle Değerlendirilmesi TÜBİTAK SBAG Proje 113S367 2013
Kasım Ocakoğlu, Fatma Yurt Lambchti Cumhr Gündüz Tümör Görüntüleme ve Fotodinamik Terapi için Simetrik/Asimetrik Makrosiklik Yapıların Sentezi ve Biyolojik Potansiyellerinin Karşılaştırılması TÜBİTAK KBAG Proje 112T565 2014
Ahmet Özbilgin, Cumhur Gündüz Türkiye'de Kutanöz Leishmaniasis Hastalarından İzole Edilen Leishmania Suşlarındaki Farklılıkların Genotipik ve Proteomik Yöntemlerle Araştırılması ve Fare Modelinde Klinik Yansımalarının Belirlenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 111S179 2014
Yavuz Dodurga, Çığır Biray Avcı Sülfit Molekülünün İnsan Nöroblastom Hücrelerinde (SHSY5Y) Yeni Bir Onkogen Olan URG4/URGCP Geni Üzerinden Olası Etki Mekanizmasının Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 113S167 2014
Ferzan Lermioğlu Erciyas, Çığır Biray Avcı, Cumhur Gündüz Cinnamomum Cassia ve C. Zeylanicum Bark Ekstrelerinin Diyabette Endojen ve H2O2 ile İndüklenen Oksidatif DNA Hasarı ve Onarımı Üzerindeki Etkilerinin In Vitro Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 112S120 2015
Yilmaz Süslüer Sunde,Özyazici Mine,Gündüz Cumhur,Kivçak Bijen,Fafal Tuğçe Ag ve Fe nanopartiküllerin asphodelus aestivus ekstresi ile biyosentezi ve karakterizasyonu ile elde edilen Ag ve Fe nanopartiküllerinin antioksidan ve antitümoral aktivitelerinin araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 114S730 2016
Nır Selvi Günel Over kanserinde kullanılmak üzere LHRH Reseptör hedefli Peg-Pla-Pga Triblok cisplatin içeren Polimerik misellerin hazırlanması ve oral yolla kullanım olanaklarının İn vitro/Ex vivo /İn vitro araştırılmaları TÜBİTAK SBAG Proje 214S292 2016
Biray Avci Çiğir,Gündüz Cumhur,Ercan Gülinnaz,Vatansever Hafize Seda Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerden Farklılşatırılan Doğal öldürücü hücrelerin pankreas kanseri hücreleri ile kültürü sonrasında Anti-kanser etkinliğinin incelenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 214S650 2016
Metiner Tosun, Buket Kosova Huh-7 Insan Hepatoselüler Karsinoma Hücre Hatlarının Fenotipik Farklılaşmasında Depo-Kontrollü Kalsiyum Girişinin Işlevsel Genomik Analizi TÜBİTAK SBAG Proje 113S399 2017
Akif hakan Kurt, Vildan Bozok Çetintaş Gastrointestinal Adenokarsinom Hücrelerinde G Protein Kenetli Östrojen Reseptör 1 (GPER1)’in Proliferatif ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 113S912 2017
İnce Ocakoğlu Mine,Gündüz Cumhur,Yurt Onaran Fatma,Ocakoğlu Kasim,Biray Avci Çiğir Ftalosiyanin türevleri İçeren Nanotaşıyıcılar Sentezi Karakterizasyonu ve in vitro Fotodinamik Terapi ve Tümör Görüntüleme Aktivitesi TÜBİTAK SBAG Proje 114Z430 2017
Vildan Bozok Çetintaş Antikanser Amaçla Kullanılmak Üzere shRNA Taşıyıcı Hücresel Kaynaklı Eksozom Formülasyonlarının Geliştirilmesi TÜBİTAK SBAG Proje 115S829 2017
Serin Sengel Süheyla,Köse Şükran,Biray Avci Çiğir,Yilmaz Süslüer Sunde,Gündüz Cumhur Hepatit B Hastalarında Uzun Kodlanmayan RNA Ekspresyonlarının Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 214S225 2017
Nır Selvi Günel Biyoteknolojik transformasyon ile propolisin alerjen molekül içeriğinin azaltılması, anti oksidan/anti enflamatuvar aktivitesi ve apopitozis indüksiyonu üzerine etkisi TÜBİTAK KBAG Proje 116Z223 Devam ediyor
Nır Selvi Günel Glioblastoma Tedavisine Yönelik Katı Lipit taşıyıcılar ile nanoteknolojik yeni bir yaklaşım TÜBİTAK SBAG Proje  Devam ediyor
Yusuf, Özbel, Ahmet Özbilgin, Cumhur Gündüz Türkiye'de Kutanöz Leishmaniasis Kontrolünde Parazitolojik, Moleküler Ve Coğrafi Epidemiyolojik Yaklaşım TÜBİTAK SBAG Proje 114S999 Devam ediyor
Cumhuır Gündüz Embriyonik Dönemde Yeniden Programlama Sürecinde Mirna Etkisi Ile Kanser Kök Hücresi Farklılaşmasının İncelenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 115S404 Devam ediyor
Vildan Bozok Çetintaş Kanser Hücrelerinin EGFR Reseptörlerine Aktif Olarak Hedeflenebilen Monoklonal Antikor Kaplı miRNA/pDNA Taşıyıcı Katı Lipit Nanotaneciklerin Geliştirilmesi ve in vitro Değerlendirilmesi TÜBİTAK SBAG Proje 115S566 Devam ediyor
Özlem Göksel, Cumhuır Gündüz Soluk Havası Volatil Organik Yapılar ve Periferik Kan MikroRNA Biyomarkerları Yolu İle Moleküler Astım Endotiplerinin Belirlenmesi Çalışması (Voc/miRNA-Endotip) TÜBİTAK SBAG Proje 116S196 Devam ediyor
Vildan Bozok Çetintaş Akciğer Kanserine Karşı Paklitaksel, Survivin İnhibitörü Ve Sirna Taşıyan, Ultrasona Duyarlı Nanobaloncuk Formülasyonların Geliştirilmesi TÜBİTAK SBAG Proje 116S213 Devam ediyor
Bilge Melek Duygu,Yilmaz Süslüer Sunde,Bilge Metin,Anacak Yavuz,Gündüz Cumhur,Kamer Emine Serra,Parlak Cemal,Yalman Deniz Alternatif Elektrik Alan Tedavisi (Tumor Treating Fields-TTF) ve Eksternal Radyoterapinin Birlikte Kullanımının Glioblastoma, Beyin Kanseri Kök Hücre, Beyin Kök Hücre ve Beyin Endotel Hücre Hatlarında Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 117S070 Devam ediyor
Vildan Bozok Çetintaş Glioblastoma Multiforme Ve Glioblastoma Multiforme Kanser Kök Hücreleri Ile Astrosit Ko-Kültürlerinde Siklopamin İnhibisyonu Ile Sonic Hedgehog Sinyal Yolağı Ve İlişkili Otofaji, Apoptoz, Hücre Siklusu, Hücre İskeleti, Hipoksi Mekanizmaları Arasındaki Karşılıklı Bağlantıların Moleküler Yöntemlerle Araştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 117S578 Devam ediyor
Nır Selvi Günel Gastroözofageal reflü ve diabetes mellitus ilişkisi; diyabetin insan özofagus epitel bütünlüğünde ve doku geçirgenliğinde meydana getirdiği değişikliklerin in vitro mini-ussing çember sistemi kullanılarak araştırılması ve fizyopatolojik süreçlerde yer alan moleküler belirteçlerin saptanması TÜBİTAK SBAG Proje 117S769 Devam ediyor
Ali Saffet Gönül, Buket Kosova Hafif Bilişsel Bozukluk Tanısı Alan Bireylerin Default Mode, Kısa Süreli Bellek Kayıt ve Geri Çağırma ile İlişkili Nöral Bileşenlerinin Erken Alzheimer Hastaları ile Onların Sağlıklı Kardeşleri ve Kontroller ile Karşılaştırılması TÜBİTAK SBAG Proje 214S029 Devam ediyor
Ahmet Özbilgin, Cumhur Gündüz Leishmania Tropica'da Antimon Direnci Gelişiminden Sorumlu Gen Ekspresyon Regülasyonunun Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi TÜBİTAK SBAG Proje 214S239 Devam ediyor
Tuncay Göksel, Özlem Göksel, Cumhuır Gündüz Akciğer Kanserli Hastalarin Bireye Özgü Moleküler Tani Ve İzleminde Likit Ve Volatil Biyopsinin Kullanimi TÜBİTAK SBAG Proje 216S591 Devam ediyor

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ