Çerez Örnek
canlı destek

Anabilim dalımızda tamamlanmış Doktora Tezleri

HAZIRLAYAN TEZ BAŞLIĞI DANIŞMAN YIL
Mehmet Ali KURU Sivrisineklere Karşı Kullanılan, Elektrikle Isıtılan Tablet Preparatlarının, İnbred Farelerinin Solunum Sistemi Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması Prof.Dr.Nejat TOPÇUOĞLU 1991
Berna YILMAZ Merkezi Sinir Sistemi Tümör Hücrelerindeki İntermedyer Filamentlerinin İmmunfluoresans Yöntemle Gösterilmesi Prof.Dr. M. Ali ÖZCEL 1991
Zuhal BALIM Normal Proksimal Tüp Epiteli Böbrek Adenokarsinom Hücrelerinde, DNA Değerlerinin Mikrospektrofotometrik Ölçümlerle Karşılaştırılması Prof.Dr.Nejat TOPÇUOĞLU 1991
Gül SAPMAZ Toksoplazmozis'li Annelerde Karytip ve Brdu Araştırmaları Prof.Dr.Cihangir ÖZKINAY 1992
Nuray ALTINTAŞ Ege Bölgesi Termitlerinin Sindirim Sisteminde Yaşayan Protozoonların İncelenmesi ve İnsan Sindirim Sistemi Protozoonları İle Benzerliklerinin Araştırılması Prof. Dr. M. Ali ÖZCEL 1994
Cumhur GÜNDÜZ Ailenin İsteğine Bağlı Tıbbi Düşüklerde Korionik Villi Karyotipinin Materyal Kan Fetal Karyotipi İle Karşılaştırmalı Araştırılması Prof.Dr.Cihangir ÖZKINAY 1994
Berrin TUĞRUL Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leıdın ve Protrombin 20210A Mutasyanlarının Araştırılması ve Elektrokimyasa DNA Biyosensörleri İle Faktör V Leıdın Analizi Prof.Dr.Nejat TOPÇUOĞLU 2003
Nur SELVİ Burkitt Lenfoma ve Foliküler Lenfoma Tanılı Hastalara Ait Parafin Kesitlerde t(8,14), t(14;18) Kromozomal Yeniden Düzenlenmelerin Polimeraz Zincir Prof.Dr.Nejat TOPÇUOĞLU 2009
Çığır BİRAY AVCI Anaplastik Beyin Tümörlerinin Tanı Ve Prognozunda Tümör Süpressör Genlerin ve Onkogenlerin Önemi Doç.Dr.Cumhur GÜNDÜZ 2009
Yavuz   DODURGA Lökomogenez de Yeni Yaklaşım Olarak İfadesinde Artış Gözlenen Gen 4 URG4ün Sinyal İletim Yolaklarındaki Gen Ekspresyonları ile Korelasyonunun Prof.Dr.Nejat TOPÇUOĞLU 2010
Burçin KAYMAZ STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının K562 Lösemi Hücre Dizisinde Modifiye siRNA'larla Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi Yrd.Doç.Dr.Buket KOSOVA 2010
Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hücre serilerinde 14-3-3sigma ekspresyon ve metilasyon düzeylerinin kemoterapi direnci gelişimindeki etkileri Prof. Dr. Nejat Topçuoğlu 2011
Aslı TETİK VARDARLI Kardiyovasküler Hastalıklar, Primer ve Diabetik Dislipideminin Genomik Profillerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2011
Zeynep Özlem DOĞAN ŞIĞVA Prostat kanseri hücre hatlarında paklitaksel ile bitkisel etken maddelerin ve endemik bitki ekstrelerinin sinerjistik etkisinin hücre döngüsü ve apoptoz sinyal iletim yolakları üzerine etkisinin araştırılması Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2012
Sunde YILMAZ SÜSLÜER Diffüz ve yüksek dereceli glial tümörlerde miRNA ekspresyon değişimlerinin belirlenmesi Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2012
Çağdaş AKTAN Androjen Duyarlı ve Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Androjen Reseptörünü Hedef Alan miRNA’ nın Belirlenmesi ile Hedef Aldığı Diğer Genlerle Gelişen Direnç Mekanizmasının İncelenmesi Doç.Dr.Buket KOSOVA 2013
Ayşegül DALMIZRAK Akut Lenfoblastik Lösemi Ve Kronik Lenfositik Lösemi Hücre Serilerinde Kemoterapötik Ajan “Rituximab” Kullanımın JAK-STAT Ve NF-KB Sinyal Yolakları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Doç.Dr.Buket KOSOVA 2014
Duygu AYGÜNEŞ Meme Kanseri Hücre Hatlarında Trastuzumab, Docetaxel Ve Fucoidanın Tek Ajan Ve Kombine Ajanlar Olarak Kullanılmasının Apoptoz Ve Hücre Toksisitesine Etkisi Doç.Dr.Buket KOSOVA 2014
Tuğçe BALCI Beyin Tümörlerinde Uzun Kodlamayan RNA’ Ların Fonksiyonlarının Araştırılması Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2015
Ali Şahin KÜÇÜKASLAN Yüksek Dozda Glikoza Maruz Bırakılan H9c2 Hücre Serisinde SIRT1 Gen Ekspresyonu ve SIRT1’i Hedef Alan miRNA’lar Arasındaki İlişkinin Araştırılması Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2016
Çağla KAYABAŞI Ponatinib ve Vs-5584 Terapötik Ajanlarının Kronik Miyeloid Lösemi Lökomogenezine Etkileri Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2018
Besra ÖZMEN YELKEN Prostat Kanseri Hücrelerinde Resveratrol Analoğunun Anti-Kanser Etkinliğinin In Vitro Değerlendirilmesi Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ 2018
Zeynep MUTLU Tirozin Kinaz Inhibitörlerine Duyarlı Ve Dirençli Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında, Uzun Kodlamayan RNA Ekspresyonlarının Moleküler Düzeyde Araştırılması
 
Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI
Doç. Dr. Archa FOX
2018
Nevin ORUÇ lncRNA' ların Pankreas Kanserinin Tanı ve Prognozunda Önemi Doç. Dr. Zuhal EROĞLU 2019
Meltem SEZİŞ DEMİRCİ Klinik Olarak Glomerülonefrit Şüphesi ile Böbrek Biyopsi Yapılan Hastalarda “Geçici Reseptör Potansiyel İyon Kanal (TRPC) Gen Ailesinin” Farklı İfade Profillerinin İncelenmesi  Doç.Dr.Buket KOSOVA 2019
İpek KAPLAN BULUT Kronik böbrek yetersizliği olan çocuk hastalarda kardiyovasküler belirteç olarak suPAR ve SIRT1’in değerlendirilmesi Doç.Dr.Buket KOSOVA 2019
Metin ÇALIŞKAN Akciğer Adenokarsinomlu Olgularda Birinci Basamak Tedavi Sonrası Onkogen Değişimlerinin Periferik Kan Serbest Dna (cfDNA) Örneklerinden Araştırılması Doç. Dr. Nur SELVİ GÜNEL 2019

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ