Çerez Örnek

Tarihçe  Anabilim Dalımız 1982 yılında kurulmuş olup Başkanlığına, Parazitoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCEL getirilmiştir. Anabilim Dalı ilk olarak, kampüs içinde, bugün Eczacılık Fakültesinin yer aldığı binada çalışmaya başlamış 1983 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi için, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı' ndan boşalan,şimdiki yerine taşınmıştır. 1984 yılından 2004 yılına kadar geçen yirmi 20 yıllık sürede Anabilim Dalı binası 1997 yılında kısmi onarım görmüş, laboratuvar bölümleri yenilenmiştir. Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 1982 yılından 1997 yılına kadar rutin periferik kanda sitogenetik çalışmalar, Barr cismi bakısı, prenatal tanı işlemlerini Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında birlikte yürütmüşlerdir. 1997' de Genetik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGETAM) kuruluşuna da katkıda bulunulmuştur. Ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik Analizler için EGETAM' a da hizmet verilmiştir. Anabilim Dalı' nın Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, 1983 yılından bu yana araç - gereç ve yetişmiş eleman yönünden geliştirilmiş olup, bugün Moleküler Genetik Tanı Laboratuvarı olarak 2000 yılından bu yana 16 birime rutin hizmet vermeye başlamıştır. Edinmiş olunan modern, bilgisayar kontrollü moleküler analiz cihazları ile, kısa sürede güvenilir sonuç verme olanağına kavuşulmuştur.

Vizyonumuz  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer lisansüstü eğitim programları ile alanındaki bilimsel gelişmelere hâkim ve yaptığı araştırmalarla tıp bilimine katkıda bulunan bilim insanlarını yetiştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyonumuz  Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma etkinliklerine zemin oluşturacak projeler planlamak ve yürütmek. Uluslararası seviyede kabul edilen bir moleküler biyoloji laboratuvarı olarak hekimlere teşhis ve tedavi konusunda destek vererek sağlık hizmetlerinin  kalitesi arttırmak.


HABERLER

image


Tweets by egetip1955

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ